onderzoek

Oude Muziek kan niet bestaan zonder musicologen en wetenschappers. We zullen nooit zeker weten hoe muziek 400 jaar geleden geklonken heeft, maar dankzij onderzoek kunnen we wel proberen zo dichtbij mogelijk te komen...

Historische boeken en bladmuziek zijn daarin zeer waardevol. Componisten schreven over hun frustraties (collega's die smakeloze ornamenten speelden, zonder kennis van contrapunt, etc.), en vertelden graag hoe zij vonden dat muziek het beste gezongen en gespeeld kon worden. Dat roept meteen al de vraag op: is het authentieker om zo te spelen als blijkbaar gebruikelijk (maar niet gewenst) was, of willen we juist de exacte aanwijzingen van de componisten opvolgen? Zulke keuzes laten we graag aan de musici over!

Misschien wel de meest waardevolle bronnen van informatie zijn de bewaard gebleven muziekinstrumenten. Een origineel instrument uit de zeventiende eeuw is volgens moderne standaarden misschien niet volmaakt, maar vertelt de musicus zo juist precies wat wel en niet werkt.

Historische (kortere) strijkstokken maken het noodzakelijk om bijna iedere noot te articuleren, en de verdeling van het gewicht maakt dat op- en afstreek een heel verschillend karakter hebben. Een kort octaaf in een orgel- of klavecimbelklavier lijkt in eerste instantie een beperking (minder toetsen), maar virtuoze klavierwerken van Frescobaldi en tijdgenoten liggen zo comfortabel in de vingers. Historische mondstukken zijn eerst even schrikken voor koperblazers, maar na oefening zijn de subtielste nuances in articulatie en nieuwe klankkleuren mogelijk.

Kortom, historische instrumenten zijn van onschatbare waarde voor musici in de Oude Muziek! Vandaag de dag worden de meeste 'historische' instrumenten echter gebouwd met moderne aanpassingen, omdat verwacht wordt dat musici alles van Josquin tot en met Mozart kunnen spelen, liefst op hetzelfde instrument.

Met Stichting 17e Eeuw willen we musici weer inspireren, en de zeventiende-eeuwse muziek opnieuw laten ontdekken. We willen ze de mogelijkheid bieden om op originele instrumenten of exacte kopieën te experimenteren, en de grenzen ervan op te zoeken en te verleggen. Alles met als doel om deze muziek nóg mooier aan de wereld te laten horen!